Профілактика ускладнень при вірусно-бактеріальних інфекціях.

21.02.2008 г.
Оглавление
Профілактика ускладнень при вірусно-бактеріальних інфекціях.
Страница 2
Щоб займатись профілактикою потрібно бути певними, яка інфекція потрапила в організм. Адже від цього в найбільшій мірі залежить основнаспрямованість лікувальних заходів. Часом вони діаметрально протилежні. При вірусних захворюваннях, що спочатку проходять типово, але не патогномонічно, потрібно вживати заходи по загальній детоксикації організму. А вживання антибіотиків лише додатково пригнічує імунітет та може виявитись фатальним. При бактеріальних інфекціях - спочатку потрібно визначитись з антибіотиком, а на такому фоні вживати загальнозміцнюючі засоби.
Вірусні та бактеріальні інфекції характеризуються певними загальними рисами.

По-перше, спроможністю до швидкого розмноження.

По-друге, здатністю до продукування токсинів кількісно та їх небезпечністю (токсичністю) якісно.

По-третє, використанням певних ресурсів організму для свого розвитку.

По-четверте, виділенням додаткової кількості токсичних для людини речовин при ефективній боротьбі з ними та руйнуванні, провокуючи відомі кризові стани при інфекційних захворюваннях.

По-п'яте, тропністю токсинів до життєво важливих органів – печінки, нирок, серця, мозку, центральних та периферичних органів системи імунітету тощо.

По-шосте, імуногенністю – здатністю стимулювати проти себе синтез специфічних захисних чинників – антитіл. Це звичайно відбувається через 5-6 діб після первинного контакту та зберігається від кількох місяців до десятків років.

В будь-якому випадку, кінцевий результат первинного контакту з патогенним чинником залежить від співвідношення патогенності збудника та можливостей неспецифічної ланки імунітету людини знешкоджувати їх. До розвитку напруженого специфічного імунітету. Особливо небезпечні інфекції характеризуються саме цим – здатністю провокувати в організмі не сумісні з життям зміни до появи специфічних засобів протиінфекційного захисту. Тобто в перші 5-6 діб від початку клінічних проявів захворювання.

Останнім часом дуже актуальною є проблема пташиного грипу. Питання буде пандемія чи не буде вирішується просто. Основна мета будь-якої інфекції – знайти сприятливе середовище для розвитку та розмноження. Для поширення інфекції потрібним є подолання якнайбільшої кількості видових та імунних бар'єрів. Для високопатогенного вірусу грипу типу А таких бар'єрів майже не існує, адже він здатен змінюватись та вражати окрім людини чи не всіх теплокровних тварин. І поки що долає імунну систему людини кількістю (при досить близькому та тривалому контакті). При мутаціях, що можуть відбуватись при кожному випадку захворювання, колись виникне штам, що подолає імунну систему людини і якістю.

Для обмеження поширення вірусу грипу треба, щоб у суспільстві був прошарок людей, що мають до нього імунітет. Їх кількість має бути приблизно 30% від усього населення. На сьогодні ж імунних лише кілька сотень людей на всій планеті. В очікуванні пандемії пташиного грипу, невеликій імуногенності сучасних вакцин основну частку в імунному прошарку будуть складати люди, що вже перехворіли на цю недугу. При летальності в умовах стаціонару приблизно у 50%. Тому кількість людей, що отримають імунітет внаслідок перенесеного захворювання – майже така сама, як і кількість померлих від ускладнень. При масовій одночасній появі хворих жодна система невідкладної допомоги не зможе задовольнити потреби усіх. Тобто очікувані санітарні втрати будуть значно більшими. І для досягнення імуногенного прошарку загине значно більша кількість людей. Що може створити у суспільстві з будь-яким рівнем розвитку економічний колапс. Жодна країна поки що не може уникнути руйнівної дії все більше вірогідної пандемії пташиного грипу.

Завдяки моніторингу та своєчасно створюваним санітарним кордонам очікування пандемії пташиного грипу розтягнулось на роки, але є лише справою часу. В цей час важливо відповідно підготовити імунну систему. Для цього є два основних шляхи.

Перший. Провести імунізацію вакцинами всіх бажаючих. Враховуючи, що існуючі на сьогодні вакцини мало імуногенні, важливим є (окрім пошуку нових вакцин) використання методів для посилення реакції організму на введення вакцини.

Другий. Посилення та забезпечення можливостей неспецифічної ланки імунітету. Одночасно наситити організм певними речовинами, що запобігають мутації вірусу грипу безпосередньо в організмі з появою більш агресивних та небезпечних мутантів. Адже прогноз перші 5-6 діб захворювання залежить виключно від вихідної активності та раціонального забезпечення, посилення саме неспецифічної ланки імунітету. Особливо це стосується тих категорій людей, смертність серед яких найбільша. Це люди після 50 років, а також що мають захворювання серцево-судинної системи, діти (переважно до 6-ти років), хворі з хронічною анемією, люди, що часто та тривало хворіють, хворі та носії ВІЛ/СНІДу, іншими хронічними вірусними інфекціями тощо. А також контингенти людей, що вимушені спілкуватись зі значною кількістю людей, та підпадають під вірогідність захворіти одними з перших. Це лікарі, працівники закладів громадського харчування, транспорту, учбових та дошкільних закладів тощо.

В сучасних умовах потрібна першочергова імунізація медпрацівників та всіх тих, від кого безпосередньо буде залежати забезпечення лікування населення. Адже потреба у медичних працівниках під час пандемії значно зросте. Імунізацію треба робити після відповідної підготовки, що значно підвищить її ефективність.

У разі захворювання основа в лікуванні – повноцінне активне зв'язування та виведення токсинів, підтримування роботи основних систем життєзабезпечення, профілактика та боротьба з інфекційними ускладненнями тощо. Неможливість 100% діагностики захворювання на пташиний грип при першому контакті з хворим, а також гіпердіагностика можуть призвести до перехресного інфікування безпосередньо у медичних закладах.

Розроблена система корекції способу життя з використанням засобів рослинного походження лікувально-профілактичної спрямованості, адекватних вихідному стану здоров'я, супутнім захворюванням. Їх виконання до пандемії дозволить зменшити прояви багатьох хвороб, одночасно активізувати та забезпечити ефективну роботу механізмів неспецифічної ланки імунітету. А у випадку захворювання сподіватись на одужання з найменшими втратами.

У хворих з серцево-судинними захворюваннями, людей похилого віку попередня підготовка до пандемії повинна включати засоби підвищення скоротливої здатності міокарду, контроль рівня артеріального тиску, покращення прохідності судин та зміцнення їх стінок, зменшення рівня холестерину та в'язкості крові тощо.

Як підготуватись до пандемії пташиного грипу хворим з серцево-судинними захворюваннями – це використовувати мінеральну композицію «Енергія життя». Її регулярне використання дозволить не тільки зменшити в'язкість крові, схильність до утворення тромбів, а й навантаження на серцевий м'яз, поступово знизити артеріальний тиск. Більш активному очищенню організму від накопичених продуктів обміну речовин сприяють заняття на тренажерах у оздоровчо-лікувальних центрах «Енергія життя».

У дітей, особливо до 6-7 років, важливим є нормалізація стану мікрофлори кишечнику, профілактика загострень вогнищ хронічної інфекції, санація від глистяних та паразитарних інвазій. Також це стосується хворих, що часто та тривало хворіють. Захворювання на грип на тлі активізації хронічної інфекції заважає формуванню специфічного імунного захисту. З цією метою доцільно вживати фітоклін, гельмікс, імувіт (за схемою).

За наявності анемії в першу чергу потрібен пошук та усунення вогнища хронічної інфекції або інтоксикації, що з часом призводить до появи анемії. Зменшення кількості еритроцитів призводить до зменшення їх здатності зв'язувати токсини. Будь-яка інфекція на такому тлі буде виявлятись більш токсичною та небезпечною не тільки для здоров'я, а й для життя. Зменшити прояви інтоксикації можна регулярним вживанням БАД фітоклін, імувіт, антионк (за схемою). Відновити здатність еритроцитів переносити токсини, зменшуючи їх руйнівну дію на організм людини допоможе щоденне вживання мінеральної композиції «енергія життя».

Комбінація кількох факторів ризику значно погіршує прогноз у разі захворювання. Але консультація лікаря, фітотерапевта, автора 20 книжок, сотень статей з фітотерапіі, особливостей здорового способу життя в екологічно забрудненому середовищі дасть змогу досягти більш високого рівня здоров'я найбільш коротким шляхом.

В умовах масового одночасного захворювання на пташиний грип значна кількість населення не буде мати змоги лікуватись в стаціонарі. З цією метою розроблено апробовані чіткі рекомендації щодо раціонального використання ліків, фітотерапевтичних засобів для лікування в домашніх умовах, активного супроводження захворювання, профілактики ускладнень. Основні ускладнення грипу, їх причини, перші прояви відомі. Необхідною є лише  певна послідовність лікувальних заходів для їх якнайшвидшого усунення. Це дозволить зберегти здоров'я та життя тим, хто не хоче або не буде мати змоги потрапити на лікування в стаціонар.

Загалом використання безпечних та ефективних засобів дозволить прогнозовано отримати позитивний результат. Його досягнення залежить від цілеспрямованої підготовки до будь-якої інфекції, в тому числі при все зростаючій небезпеці розвитку пандемії пташиного грипу. А також від вжиття відповідних заходів при перших ознаках її розвитку або у разі захворювання. Відповідальне відношення до проблеми пташиного грипу дозволить зберегти найцінніше. Для конкретної людини – її здоров'я та життя, для суспільства загалом – людські ресурси. Адже економіку будь-якої країни, де активується та буде циркулювати серед людей вірус грипу типу А, чекає економічний колапс.

Міцного Вам здоров'я.

Борис Скачко, лікар, фітотерапевт, автор 20 книг и брошюр, більш як 200 популярних та 40 науково-популярних статей по фітотерапії, здоровому способу життя
Коментарии (21)
1. Написал(а) Алиса в 13:23 17 сентября 2009 г.
 
 
:(
 
2. Написал(а) Алиса в 13:23 17 сентября 2009 г.
 
 
:(
 
3. Написал(а) олр в 21:24 15 апреля 2010 г.
 
 
:(
 
4. Написал(а) Скачко Борис Глебович в 14:05 19 апреля 2010 г.
 
 
Если Ваша иммунная система именно такая - это прекрасно. А если достались такие вредные вирусы либо бактерии - это ужасно.
 
5. Написал(а) єжєж в 20:12 01 декабря 2010 г.
 
 
:cry
 
6. Написал(а) настя в 18:55 18 января 2011 г.
 
 
Очень полезная информация.Мне для школі пригодилась. :eek
 
7. Написал(а) Юлия в 16:05 14 марта 2011 г.
 
 
:x
 
8. Написал(а) Алла в 12:15 23 марта 2011 г.
 
 
Спасибо за информацию))))))))
 
9. Написал(а) Доктор Борис Скачко в 12:26 24 марта 2011 г.
 
 
Будь ласка. Лікування сезонного грипу на Україні 2011 року та профілактика ускладнень грипу, ГРВІ, ГРЗ - не досить складна та реально може бути виконана. 
Я можу лише порадити, як з найменшими зусиллями перемогти грип та інші вірусно-бактеріальні інфекції, зменшити вірогідність ускладнень. А Вам залишиться лише виконувати рекомендації. Та берегти найцінніше - власне здоров"я.
 
10. Написал(а) юлия в 22:30 30 марта 2011 г.
 
 
спс.. мое спасение... :zzz
 
11. Написал(а) Людмила в 12:50 31 марта 2011 г.
 
 
Мені це потрібно всім дяк. :)
 
12. Написал(а) юю.б в 20:29 05 апреля 2011 г.
 
 
:) :grin ;) 8) :p :roll :eek :upset :zzz
 
13. Написал(а) артур в 17:49 14 мая 2011 г.
 
 
:(
 
14. Написал(а) Алинка в 16:02 19 марта 2012 г.
 
 
:)  
 
дякую)
 
15. Написал(а) Доктор Борис Скачко в 18:21 19 марта 2012 г.
 
 
Наздоров"я
 
16. Написал(а) Наташа в 20:25 05 апреля 2012 г.
 
 
:grin дякую мені це дуже пригодилось
 
17. Написал(а) диор в 17:07 09 апреля 2012 г.
 
 
:( :x
 
18. Написал(а) софія в 12:05 21 апреля 2012 г.
 
 
:zzz 8)
 
19. Написал(а) Таня в 21:13 19 мая 2012 г.
 
 
:grin ;) :p :) :roll :zzz
 
20. Написал(а) Аліна в 10:40 30 сентября 2012 г.
 
 
спасибі за інформацію :) :grin :roll :zzz :p
 


 
« Как уберечь себя в сезон простуд   Как подготовиться к пандемии птичьего гриппа в условиях дефицита времени »
 

  Как купить товар ?

Купить любой товар Вы можете одним из способов:

Чтобы заказать через интернет-магазин :

  • Через интернет-магазин 
(Временно НЕДОСТУПНО)
Выбрать товар в интернет-магазине , зарегистрироваться если вы новый покупатель. 
Зайти под своим логином и паролем и сделать заказ в интернет-магазине
  • заказать товар по телефону 
   (ежедневно с 8:00 до 20:00)
    
     (050) 515-16-54
   
  • заказать товар по e-mail  Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

Доставка товара по Украине при заказе наложеным платежем в среднем  55-60 грн.   Узнать подробнее ...
 

Оплатить заказ можно:

  • наличными курьеру (для Киева)
  • на почте (если наложеный платеж)
  • В любом отделении Приватбанка

 

 

 


 

Коло Вада

Коло Вада плюс - 

  очистка организма от шлаков

  Купить          Узнать подробнее


Аппликаторы Ляпко

 

Аппликаторы Ляпко -

эффективное немедикаментозное лечение

болей в спине, остеохондроза, радикулита...

Купить      ОТЗЫВЫ     подробнее...

 

 

Опрос

Какой диагноз Вам ставили врачи или какие болезни у Вас были?

Сейчас на сайте

Корзина

Показать корзину
Ваша корзина пуста.

Рекомендуем

Аппликатор Ляпко Коврик большой 7,0 Ag
Аппликатор Ляпко Коврик большой 7,0 Ag
 Нет в наличии
Аппликатор Ляпко Квадро 6,2 Ag
Аппликатор Ляпко Квадро 6,2 Ag
 Нет в наличии
Аппликатор Ляпко Валик большой 5,0 Ag
Аппликатор Ляпко Валик большой 5,0 Ag
 Нет в наличии
Аппликатор Ляпко Валик универсальный 3,5 Ag
Аппликатор Ляпко Валик универсальный 3,5 Ag
 Нет в наличии
Коралловый кальций Алка-Майн (Коралл-Майн)
Коралловый кальций Алка-Майн (Коралл-Майн)
0
Купить

(C)Biolife

0.3564